آزاد سازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمتی

قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتیبا توجه به افزایش 600 در صدی هزینه لغو تعهد توسط وزارت علومبهترین و ارزانترین روش آزاد سازی مدرک استفاده از نامه مراکز کاریابی مجاز اداره کار استبرای مشاوره رایگان و آزادسازی مدرک و لغو تعه خدمتی با کارشناسان ما رایگان مشورت نمایید44281457-44281458-09900238148به شکل حضوری و غیر حضوری از سراسر[…]

ثب نام غیر حضوری بیمه بیکاری

وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛ مشاوره شغلی و کاریابی رادوین ثبت نام غیر حضوری بیمه بیکاری و دادخواست شکایت کارگری و کارفرمایی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین با کسب مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خدمات غیر حضوری زیر را با توجه به شیوع کرونا به شکل غیر حضوری[…]

کارجویان وکارفرمایان

کارجویان وکارفرمایان اگر به دنبال شغل مناسب و نیروی کارحرفه ای برای خود و دوستانتان هستید با ما همراه باشید دارای مجوز برقراری بیمه بیکاری ۷و۴۴۲۸۱۴۵۸ ما را به دوستان خود معرفی کنید t.me/radvin_career WWW.karyabi-radvin.ir http://karyabi-radvin.blogfa