استخدام مربی مهد کودک

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98022807 تاریخ درج : 28/02/98 1-سمت شغلی: استخدام مربی مهد کودک 2- شرکت: مهد کودک 3- جنسیت: خانم 4- مدرک تحصیلی: کارشناسی به بالا 5- رشته تحصیلی: اهمیت ندارد 6- وضعیت تاهل[…]

استخدام مدیر دفتر مدیر عامل و یک نفر حسابدار خانم

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98022808 تاریخ درج : 28/02/98 1-سمت شغلی: استخدام مدیر دفتر مدیر عامل و یک نفر حسابدار خانم 2- شرکت: شرکت بزرگ و معتبر 3- جنسیت: خانم 4- مدرک تحصیلی: کارشناسی به بالا[…]

کارشناس فروش

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کدفرصت شغل : 98022901 تاریخ درج : 98/02/29 1- سمت شغلی : کارشناس فروش 2- شرکت : اینترنتی 3- جنسیت : خانم 4- مدرک تحصیلی : حداقل کاردانی 5- رشته تحصیلی : محدودیتی ندارد 6-[…]

موتور سوار

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کدفرصت شغل : 98022902 تاریخ درج : 98/02/29 1- سمت شغلی : موتور سوار 2- شرکت : اینترنتی 3- جنسیت : آقا 4- مدرک تحصیلی : محدودیتی ندارد 5- رشته تحصیلی : محدودیتی ندارد 6-[…]

استخدام کارمند خانم جهت پرسشگری

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام یک شنبه 29 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مشاور شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷 ( فوری فوری ؛ فرصت ویژه برای دانشجویان و علاقه مندان شغل دوم ) کدفرصت شغل : 98022903 تاریخ درج : 98/02/29 1- سمت شغلی : استخدام کارمند خانم جهت پرسشگری 2- شرکت : شرکت تولید[…]

تعدادی کارورز جهت هماهنگی و پیگیری امور اشتغال

🌹🌺آگهی های استخدام یک شنبه 29 اردیبهشت ماه 🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغلی : 98022905 تاریخ درج : 98/02/29 1-سمت شغلی: تعدادی کارورز جهت هماهنگی و پیگیری امور اشتغال 2- شرکت : کاریابی رادوین 3- جنسیت :خانم 4- مدرک تحصیلی: کاردانی 5- رشته تحصیلی: محدودیتی[…]

استخدام مسئول آموزش

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98021604 تاریخ درج : 98/02/16 1-سمت شغلی: استخدام مسئول آموزش 2- شرکت: موسسه آموزشی و حسابررسی 3- جنسیت: خانم – آقا 4- مدرک تحصیلی: کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی: محدودیت ندارد 6-[…]

استخدام کارمند اداری خانم

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98021606 تاریخ درج : 98/02/16 1-سمت شغلی: استخدام کارمند اداری خانم 2- شرکت: آژانس هواپیمایی 3- جنسیت: خانم 4- مدرک تحصیلی: کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی: محدودیت ندارد 6- وضعیت تاهل :[…]

استخدام کارشناس شبکه , ( مسئول IT )

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98021607 تاریخ درج : 98/02/16 1-سمت شغلی: استخدام کارشناس شبکه , ( مسئول IT ) 2- شرکت: شرکت معتبر 3- جنسیت: خانم 4- مدرک تحصیلی: کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی: همه گرایشهای[…]

استخدام مهندس عمران

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98021608 تاریخ درج : 98/02/16 1-سمت شغلی: استخدام مهندس عمران 2- شرکت: شرکت معتبر 3- جنسیت: آقا 4- مدرک تحصیلی: کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی: همه گرایشهای عمران 6- وضعیت تاهل :[…]