استخدام سالن کار و کانتر خانم

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام چهار شنبه 5 تیرماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مشاور شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷 کد فرصت شغل: 98040503 تاریخ درج : 98/04/05 1-سمت شغلی: استخدام سالن کار و کانتر خانم 2- شرکت: رستوران بزرگ فست فود و سوخاری 3- جنسیت: خانم 4- مدرک تحصیلی: دیپلم به بالا 5- رشته تحصیلی: محدودیت[…]

استخدام آشپز سوخاری کار

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام چهار شنبه 5 تیرماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مشاور شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷 کد فرصت شغل: 98040504 تاریخ درج : 98/04/05 1-سمت شغلی: استخدام آشپز سوخاری کار 2- شرکت: رستوران بزرگ فست فود و سوخاری 3- جنسیت: آقا 4- مدرک تحصیلی: دیپلم به بالا 5- رشته تحصیلی: محدودیت ندارد 6-[…]

استخدام انبار دارشرکت تولیدی مبلمان

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام چهار شنبه 5 تیرماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مشاور شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷 کد فرصت شغل: 98040506 تاریخ درج : 98/04/05 1-سمت شغلی: استخدام انبار دار 2- شرکت: شرکت تولیدی مبلمان 3- جنسیت: آقا 4- مدرک تحصیلی: دیپلم به بالا 5- رشته تحصیلی: محدودیت ندارد 6- وضعیت تاهل : مهم[…]

استخدام کارمند خانم جهت مدرسه غیر انتفاعی

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام چهار شنبه 5 تیرماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مشاور شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷 کد فرصت شغل: 98040508 تاریخ درج : 98/04/05 1-سمت شغلی: استخدام کارمند خانم دارای روابط عمومی بالا 2- شرکت: استخدام در مجتمع آموزشی ( مدرسه ) 3- جنسیت: خانم 4- مدرک تحصیلی: دیپلم به بالا 5- رشته[…]

ردیفهای شغلی هفته اول تیرماه 1397

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام چهار شنبه 5 تیرماه  🌺🌹🌺🌹 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ردیفهای شغلی موجود در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی 1-کد فرصت شغل: 98040601 : استخدام فوری تعدای بازاریاب فروش جهت شرکت تولید صندوق الکترونیکی   2- کد فرصت شغل: 98040508استخدام کارمند خانم دارای روابط عمومی بالا جهت مدرسه غیر انتفاعی در سعادت[…]

استخدام نیروی خدماتی آقا و خانم

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام شنبه 2 تیرماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مشاور شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷 کد فرصت شغل: 98040203 تاریخ درج : 98/04/02 1-سمت شغلی: استخدام نیروی خدماتی آقا و خانم 2- شرکت: جهت فروشگاه هایپر استار و دانشکده علوم پزشکی 3- جنسیت: خانم – آقا 4- مدرک تحصیلی: دیپلم به بالا 5-[…]

استخدام راننده بدون اتومبیل

🌷🌺🌷🌺اگهی استخدام شنبه 2 تیرماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مشاور شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷 کد فرصت شغل: 98040206 تاریخ درج : 98/04/02 1-سمت شغلی: استخدام راننده بدون اتومبیل 2- شرکت: مجتمع بزرگ تولید نان و فرآورده های غذایی 3- جنسیت: آقا 4- مدرک تحصیلی: دیپلم به بالا 5- رشته تحصیلی: مهم نیست[…]

استخدام آموزگار خانم

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام شنبه 25 خرداد ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کدفرصت شغل : 98032512 تاریخ درج : 98/03/25 1- سمت شغلی : استخدام آموزگار خانم 2- شرکت : مجتمع آموزشی در شهران 3- جنسیت : خانم 4- مدرک تحصیلی : کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی[…]

استخدام خدمه جهت مهد کودک

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام شنبه 25 خرداد ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کدفرصت شغل : 98032516 تاریخ درج : 98/03/25 1- سمت شغلی : استخدام خدمه جهت مهد کودک 2- شرکت : مهد کودک 3- جنسیت : خانم 4- مدرک تحصیلی : دیپلم 5- رشته تحصیلی : همه[…]

استخدام کارشناس الکترونیک

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام شنبه 25 خرداد ماه 🌺🌹🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کدفرصت شغل : 98032516 تاریخ درج : 98/03/25 1- سمت شغلی : استخدام کارشناس الکترونیک 2- شرکت : آزمایشگاه کالیبراسیون 3- جنسیت : آقا 4- مدرک تحصیلی : کارشناسی 5- رشته تحصیلی : همه گرایشها ی[…]