کارجویان وکارفرمایان

کارجویان وکارفرمایان اگر به دنبال شغل مناسب و نیروی کارحرفه ای برای خود و دوستانتان هستید با ما همراه باشید دارای مجوز برقراری بیمه بیکاری ۷و۴۴۲۸۱۴۵۸ ما را به دوستان خود معرفی کنید t.me/radvin_career WWW.karyabi-radvin.ir http://karyabi-radvin.blogfa