نماینده کارگری

کارگران  محترم در صورتیکه از کارفرمای خود شکایت دارید و یا اینکه کارفرما از شما شکایت کرده است می توانید از نماینده کارفرما برای امور شکایت خود استفاده نمایید .

نماینده کارگری شخصی است که بجای شما در جلسات حضور پیدا کرده و از شما دفاع خواهد نمود ضمن اینکه نماینده کارگر با کلیه قوانین اداره کار آشنا بوده و دقیقا مانند یک وکیل کارکشته پرونده شما را به نتیجه خواهد رساند . توضیح آنکه  هزینه نماینده کارگر بسیار بسیار کمتر از وکیل است .

چرا نماینده کارگر برای امور شکایت انتخاب کنیم :

  1. نماینده کارگربر تمامی قوانین و دستورالعمل های وزارت کار احاطه کافی دارد
  2. هزینه دریافتی نماینده کارگر برای شرکت در جلسات وامور شما بسیار بسیار کمتر از استخدام وکیل می باشد .
  3. نماینده کارگر در همه جلسات دادگاه شرکت کرده و تا حصول نتیجه با شماست .
  4. بدلیل آشنایی نماینده کارگر با ادارات روند کار شما سرعت بیشتری خواهد یافت .

برای اطلاعات بیشتر ومشاوره رایگان و با شماره 44281457 – 44281458 – 09900238148 آقای دکتر رجبی و خانم دکتر رحمتی  تماس بگیرید .

نمونه های پرونده های موفق این مرکز را در زیر رویت بفرمایید