نماینده کارفرما

کارفرمایان محترم در صورتیکه از کارگر خود شکایت دارید و یا اینکه کارگر از شما شکایت کرده است می توانید از نماینده کارفرما برای امور شکایت خود استفاده نمایید .

نماینده کارفرما شخصی است که بجای شما در جلسات حضور پیدا کرده و از شما دفاع خواهد نمود ضمن اینکه نماینده کارفرما با کلیه قوانین اداره کار آشنا بوده و دقیقا مانند یک وکیل کارکشته پرونده شما را به نتیجه خواهد رساند . توضیح آنکه  هزینه نماینده کارفرما بسیار بسیار کمتر از وکیل است .

چرا نماینده کارفرما برای امور شکایت انتخاب کنیم :

  1. نماینده کارفرما بر تمامی قوانین و دستورالعمل های وزارت کار احاطه کافی دارد
  2. هزینه دریافتی نماینده کارفرما برای شرکت در جلسات وامور شما بسیار بسیار کمتر از استخدام وکیل می باشد .
  3. نماینده کارفرما در همه جلسات دادگاه شرکت کرده و تا حصول نتیجه با شماست .
  4. بدلیل آشنایی نماینده کارفرما با ادارات روند کار شما سرعت بیشتری خواهد یافت .

برای اطلاعات بیشتر ومشاوره رایگان و با شماره 44281457 – 44281458 – 09900238148 آقای دکتر رجبی و خانم دکتر رحمتی  تماس بگیرید .