لغو تعهد دانشجویان انصرافی یا اخراجی

همراهان گرامی ، مطابق دستو رالعمل جدید و البته رای دیوان عدالت اداری زین پس دانشجویان انصرافی و یا اخراجی نیز می تواند با ثبت نام در کاریابی اقدام به لغو تعهد خدمتی و آزاد سازی مدارک تحصیلی خود نمایند .

نامه های ابلاغی به وزارت علوم و وزارت کار را از زیر دانلود نمایید