ابطال محدودیت زمانی شش ماه تاریخ دانش‌آموختگی

✍️✅ ابطال ایجاد محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ دانش‌آموختگی جهت ثبت نام در دفاتر کاریابی

🟠ابطال ایجاد محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ دانش‌آموختگی جهت ثبت نام در دفاتر کاریابی (رای شماره ۱۵۵۶-۱۵۵۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

🟠موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۵۰، اصلاحیه بند ۳-۲ ماده ۳ و بخش ج-۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱/۵/۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


🔴📑 مشخصات سند

✔️عنوان سند: اصلاحیه بند ۳-۲- ماده ۳ و بخش ج-۳- دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶

✔️نوع سند: دستورالعمل شماره سند: عتف- د- ۷۲۰۲

✔️ویراش: ۰۱ صفحه: ۱ از ۳


1️⃣ ماده ۵۰: تعهد خدمت دانش‌آموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کل کار و امور اجتماعی استان، توسط دانشگاه با رعایت موارد زیر پذیرفته می‌شود:

2️⃣تبصره ۱: در راستای اجرای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ دانش آموختگان باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ دانش آموختگی در دفاترکاریابی با ارائه اصل مدرک تحصیلی (گواهی موقت پایان تحصیلات عکس دار) ثبت نام نمایند.

3️⃣ماده ۳- مدت تعهد خدمت آموزش رایگان

4️⃣بند ۳-۲- برای پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۶۶-۶۵ به بعد، سهمیه های مناطق ۵، ۴، ۳، ۲، عشایر و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل است.

5️⃣ج-۳- لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی»


🟥✅ رأی هیأت عمومی

♻️✔️اولاً: به موجب رای شماره ۲۳۶۲ – ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «نظر به اینکه در ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷) قانون مذکور، محدودیت زمانی برای دانش‌آموختگان تعیین شده است، بنابراین محدودیت شش ماهه مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۰) دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مغایر قانون است…»

♻️✔️ثانیاً: مطابق رای شماره ۲۴۶۹ – ۲۸/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ایجاد محدودیت زمانی پس از مهلت شش ماهه که موجب عدم بهره‌مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی می‌گردد، خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال شده است.

♻️✔️نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۵۰ اصلاحیه بند ۳-۲ ماده ۳ و بخش ج-۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و – ۱/۵/۱۳۹۹ متضمن ایجاد محدودیت زمانی برای دانش‌آموختگان به مدت شش ماه از تاریخ دانش‌آموختگی جهت ثبت نام در دفاتر کاریابی است، مقررات مذکور خارج از حدود اختیار تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.