شرایط آزاد سازی مدرک تحصیلی

متقاضیان #آزاد_سازی مدارک می توانند برای لغو تعهد خدمتی با کارشناسان ما تماس بگیرند خدمات به شکل حضوری و غیر حضوری می باشد برای مشاوره رایگان به شماره 09900238148 تماس بگیرید لغو تعهد خدمت فارغ التحصیلان دانشگاهی(آزاد سازی مدارک تحصیلی واجدین شرایط طبق قانون)

الف) مدارک مورد نیاز متقاضی برای ثبت نام در موسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی

1-  اصل گواهی موقت فارغ التحصیلی عکس دار از دانشگاه مربوطه تضویر مدرک هم قابل قبول است

2- اصل شناسنامه و کارت ملی

3- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)

ب) شرایط لغو تعهد دارا بودن چهار شرط زیر بصورت همزمان لازم و ضروری خواهد بود.

1- سپری شدن حداقل یکسال تمام از تاریخ فارغ التحصیلی (مندرج در گواهی موقت) متقاضی

2- سپری شدن حداقل یکسال تمام از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پزشکی یا غیر پزشکی)

3- سپری شدن حداقل 6 ماه تمام از تاریخ ثبت نام متقاضی در موسسه کاریابی

کاریابی) مربوطه (ثبت نام الزاماً باید بعد از تاریخ فارغ التحصیلی و مشروط به داشتن پایان خدمت صورت پذیرفته باشد)

4- عدم وجود فرصت شغلی متناسب با تخصص فارغ التحصیل و معرفی نشدن به فرصتهای شغلی در طی مدت 6 ماه پس از تاریخ ثبت نام .

ج) مراحل لغو تعهد:

1- ارائه درخواست متقاضی به موسسه کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی ثبت نام کننده متقاضی بهمراه مدارک فوق.

2- اعلام نتیجه کاریابی متقاضی با لحاظ شرایط فوق توسط موسسه کاریابی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ناظر. که توسط نامه انجام می شود

3- صدور نامه توسط اداره کار از تاریخ 31 شهریور ماه 1403 صدور نامه مکانیزه خواهد بود و نیاز به حضور شخص متقاضی نیست

4-  ثت نام متقاضی در سامانه سجاد و بارگزاری نامه اداره کار

نکات مهم:

3- فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی (به غیر از دامپزشکی) مشمول مفاد این آئین نامه نمی باشند.