صدور / تمدید / تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی

صدور / تمدید / تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی توسط مرکزمشاوره شغلی و کاریابی رادوینبسیار خرسندیم که به اطلاع کلیه اتباع خارجی مقیم در کشور برسانیم با توجه به اعطای مجوز رسمی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ذین پس ؛ صدور / تمدید / تجدید . ابطال کارت و پروانه کار[…]

ثب نام غیر حضوری بیمه بیکاری

وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛ مشاوره شغلی و کاریابی رادوین ثبت نام غیر حضوری بیمه بیکاری و دادخواست شکایت کارگری و کارفرمایی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین با کسب مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خدمات غیر حضوری زیر را با توجه به شیوع کرونا به شکل غیر حضوری[…]