اطلاعیه مهم بیمه بیکاری مورخ 2 تیرماه 1399

اطلاعیه مهم بیمه بیکاری قابل توجه متقاضیان بیمه بیکاری  که  در اواخر اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99  ثبت نام بیمه بیکاری انجام داده اند و کد رهگیری دریافت کرده اند ( تاکید می گردد کد رهگیری دریافت کرده اند )  در صورتیکه  پیام ثبت شماره حساب و شماره شبا  برای آنان ارسال شده[…]