پرداخت هزینه ازدواج

متقاضیان محترم دریافت هزینه ازدواج مدارک اشاره شده در زیر را از طریق واتس آپ یا مراجعه حضوری میتوانند به کارشناسان ما ارائه نموده و از خدمات هزینه ازواج بهره مند گردند .

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج :

بیمه شده بایدظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد

در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد

 ازدواج اول باشد

عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد


مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:
 اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقد نامه

 اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده و همسروی

 تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده است

 دفترچه درمانی بیمه شده


کمک هزینه ازدواج :

میزان کمک هزینه ازدواج ، برابر با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است . یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دوسال قبل ازازدواج تقسیم بر 24 . درصورتیکه عددحاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادی درتاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می گردد.
نکته : اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط فوق باشند کمک هزینه یادشده به هردو نفر پرداخت میشود

متقاضیان محترم دریافت هدیه ازدواج می توانند این خدمات را به شکل حضوری ویا غیر حضوری دریافت نمایند برای بهرهمندی از خدمات غیر حضوری می توانید با شماره های 02144281457-02144281458- شماره همراه 09900238148 ( دکتر مهدی رجبی – دکتر رحمتی ) تماس بگیرید.