پرداخت هزینه ازدواج

متقاضیان محترم دریافت هزینه ازدواج مدارک اشاره شده در زیر را از طریق واتس آپ یا مراجعه حضوری میتوانند به کارشناسان ما ارائه نموده و از خدمات هزینه ازواج بهره مند گردند .

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج :

بیمه شده بایدظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد

در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد

 ازدواج اول باشد

عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد


مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:

 اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقد نامه

 اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده و همسروی

 تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده است

 دفترچه درمانی بیمه شده


کمک هزینه ازدواج :

میزان کمک هزینه ازدواج ، برابر با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است . یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دوسال قبل ازازدواج تقسیم بر 24 . درصورتیکه عددحاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادی درتاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می گردد.
نکته : اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط فوق باشند کمک هزینه یادشده به هردو نفر پرداخت میشود