همکاری با کارفرمایان

کار فرمایان محترم جهت همکاری با مرکز و اعزام نیروی کار می توانند با شماره های مرکز تماس حاصل نمایند و درخواست نیرو کنند . دریافت نیروی کار از کاریابی رادوین برای کارفرمایان مزایای بهرمندی از مشوقهای بیمه ای را دارد لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش مشوقهای بیمه ای کارفرمایان مراجعه نموده یا اطلاعات کافی را از کارشناسان ما دریافت نمایید .