مدارک تشکیل پرونده

مدارک لازم برای بیمه بیکاری چیست؟

برای دریافت بیمه بیکاری متقاضی بیمه می‌بایست مدارک زیر را به کاریابی رادوین ارائه نماید . توضیح آنکه ثبت نام صرفا از طریق کاریابی های مجاز دارای مجوز بیمه بیکاری صورت می گیرد و نیاز به مراجعه به شعب وزارت یا تامین اجتماعی نیست

  • اصل یکسال آخر قرارداد کار که تاریخ شروع و پایان کار در آن درج شده باشد در صورت داشتن شکایت ( دارابودن برگه دادخواست اولیه – حکم و رای هیئت بدوی و ابلاغ )
  • عکس ۴*۳ جدید (1 قطعه)
  • اصل مدرک تحصیلی ( برای بالای دیپلم )
  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت ملی
  • اصل نامه عدم نیاز از شرکت ( بتاریخ یکروز بعد از اتمام قرار داد )
  • اصل کارت پایان خدمت (فقط برای آقایان)
  • اول دفترچه بیمه