عودت سفته

یکی از معضلات اساسی در اشتغال دریافت سفته توسط کارفرما از کارگر می باشد

اگر چه از نظر اداره کار دریافت سفته غیر قانونی می باشد لیکن کارفرما برای تضمین و حسن انجام کار از کارگر سفته دریافت می کنند .

در بیشتر مواقع پس از تسویه حساب و اتمام همکاری ، کارفرما سفته رو عودت نمی نماید و یا زمانی برای عودت سفته قرار می دهد در این طور موارد کارگر مجبور به شکایت می شود .

توضیح آنکه اداره کار هیچگونه مسئولیتی را در قبال در یافت و عودت سفته بر عهده نمی گیرد و کارگر نمی تواند از این طریق سفته خود را دریافت نماید .

برا ی این منظور می توانید با کارشناسان ما به طور رایگان مشورت کرده و به راحتی سفته فوق را دریافت نمایید

برای کسب اطلاعات بیشت رو مشاوره رایگان با شماره 44281457 -44281458 – با شماره همراه 09900238148 خانم دکتر رحمتی یا آقای دکتر رجبی تماس حاصل نمایید .