ثبت نام بیمه مشاغل آزاد

کارفرما یان و صاحبان مشاغل آزاد می توانند برای ثبت نام بیمه مشاغل ازاد مدارک مورد نیاز خود را به شکل حضوری و یا غیر حضوری برای کارشناسان ما ارسال و از مزایای آن بهرهمند گردند

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) باستناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به (تشخیص سازمان تامین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. ضمنا از تاریخ 24/1/87 علاوه بر مشاغل مندرج در این اطلاعیه صاحبان کلیه مشاغلی که تا تاریخ مذکور بیمه نشده اند با تکمیل فرم درخواست و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر می توانند مشمول مقررات این نوع بیمه قرار گیرند.

 
   
  حمایتها و نرخهای پرداخت حق بیمه :
  متقاضیان میتوانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 و تغییرات بعدی آن به شرح ذیل برخوردار گردند.الف)بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ14%(12%سهم بیمه شده +2%سهم دولت)ب) بیمه بازنشستگی وفوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ 16% (14% سهم بیمه شده +2% سهم دولت)ج )بیمه بازنشستگی واز کارافتادگی و فوت با نرخ20 %(18% سهم بیمه شده +2% سهم دولت) متقاضیان میتوانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای تعیین شده در بندهای ((الف ))، ((ب  )) و (( ج)) درزمان بیمه پردازی و دریافت مستمری با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هرسال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند.درخواست کلیه متقاضیان حمایتهای بند(( ج)) ونیز درخواست آن گروه از متقاضیان بند” ب” که فاقد 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند در صورتی پذیرفته می شود که از سوی پزشک معتمد سازمان از کار افتاده کلی شناخته نشوند.  
    
   شرایط سن و سابقه : 
  پذیرش درخواست متقاضیان مرد و زن که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه میباشند موکول به آن است که سن مردان از 50 سال و سن زنان از 45 سال تمام بیشتر نباشد. افرادی که سن آنان بالاتر از سنین مذکور است و دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی میباشند به ازاء نصف مدت سابقه به سقف سنی مجاز آنها اضافه و در صورت احراز شرط سنی درخواست آنان پذیرفته می شود. در خواست متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشند بدون شرط سنی پذیرفته می شود.
   
  سایر موارد :
  بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه ، حق بیمه کامل هرماه و حق سرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت نمایند.چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدی ، بیش از سه ماه فاصله ایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب میگردد.
  مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده:
  کارفرمایان کلیه کارگاههای فعال مشمول قانون تامین اجتماعی خویش فرمایان فعالیتهای مشمول قانون تامین اجتماعی (کارفرمایانی که شخصاً بکار اشتغال دارند و فاقد کارگر میباشند) پیمانکاران روحانیون کارگزاران ستادهای نماز جمعهکارگزاران دفاتر ائمه جمعهکارگزاران دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخترعین، مبتکرین و نوآوران رانندگان کمپرسی و کامیون و کامیونت داخل شهری بنایان و کارگران ساختمانی که بطور آزاد فعالیت دارنداعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان رانندگان آژانس های مسافربری در صورت عدم رابطه مزد بگیری مهندسین کشاورزی بازرگانان دارای کارت بازرگانی اعضای هیأت مدیره شرکتها به شرط عدم دریافت مزد و حقوق مربیان آموزشگاههای تعلیم رانندگی به شرط عدم رابطه مزد بگیریحق العمل کاران مأمورین تلقیح مصنوعی ورزشکارانهمسران جانبازانی که به امر پرستاری از همسر جانباز خویش اشتغال دارندرانندگان ماشین آلات سنگین راهسازی از قبیل لودر ، بولدوزر ، گریدرو غیرهرانندگان ماشین آلات کشاورزی که بصورت حق الزحمه ای به اموری از قبیل شخم زنی ، خرمن کوبی، وجین کاری و غیره اشتغال به کار دارنداعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که فاقد هرگونه نظام حمایتی بیمه­ای می باشند معلمان و تعلیم دهندگان کلام ا… مجید اعضای فدراسیون سوارکاری شامل مربیان ، نعلبندان ، داوران ، طراحان مسیر ، کلانتران ، مراقبین دام و رانندگان یدک کش اسب مددجویان تحت پوشش معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) مجریان طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثار گران نویسندگان و پدید آورندگان کتاب و هنرمندان رانندگان تاکسی ، تاکسی با ورانندگان مینی بوس های خطوط داخل شهریعلاوه بر گروههای ذکر شده کلیه مشاغلی که تا تاریخ 24/1/87 مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد شناخته نشده بودند از تاریخ مذکور در ردیف مشمولین بیمه صاحبان حرف قرار گرفته اند و کلیه مشمولین می توانند به صورت خود اظهاری با تنظیم فرم مربوطه درخواست بیمه نمایند.نکته :پذیرش درخواست بیمه چهار (4)گروه آخر مندرج دراین لیست شامل مدد جویان تحت پوشش معاونت اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، مجریان طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران ، نویسندگان و پدید آورندگان کتاب و هنرمندان ، رانندگان تاکسی ، تاکسی بار و مینی بوس های خطوط داخل شهری صرفا با ارائه معرفی نامه از مرجع مربوطه مجاز می باشد . درغیر اینصورت شخصا مانند سایرین ، مکلف به پرداخت کلیه حق بیمه مقرر خواهند بود.