آموزش لغو تعهد در سامانه سجاد

از قسمت خدمات بخش اداره کل امور دانشجویان داخل گزینه لغو تعهد آموزش رایگان را انتخاب کنید.

بعد از موافقت با قوانین نوشته شده به مرحله بعد بروید.

در این مرحله (مطابق تصویر زیر شماره ۳) اطلاعات مربوط به مقطع٫ رشته٫ گرایش و وضعیت تحصیلی را تکمیل کنید.

در مرحله بعد تمام اطلاعات خواسته شده اعم از مقطع تحصیلی٫ نام دانشگاه محل تحصیل٫ رشته تحصیلی٫ گرایش تحصیلی٫ وضعیت تحصیلی٫ تاریخ شروع و پایان تحصیل٫ نوع دانشجو و سهمیه دانشجو٫ شماره دانشجویی٫ تعداد واحدهای اخذ شده و تعداد واحد های جبرانی گذرانده شده را وارد کنید.

در صورتی که بورسیه وزارت علوم و سایر دانشگاه ها را دارید تیک مربوط به آن را بزنید و نامه وزارت علوم جهت لغو تعهد آموزش رایگان و پیوست مدارک انجام تعهد دانشجویان بورسیه را در یکی از فرمت های PNG ،JPG و یا PDF آپلود کنید.

اگر تسویه صندوق رفاه دانشجویی را انجام داده اید گزینه بله را انتخاب کنید.

در بخش نیمسال های تحصیلی باید سال٫ نیمسال و وضعیت ترم را کامل کنید.

و در آخر فرم باید بخش مربوط به لغو تعهد را تکمیل کنید.

نوع درخواست در بخش لغو تعهد را انتخاب و بسته به انتخاب هر مورد٫ مدارک و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنید.

در صورتی که گزینه سایر را در بخش لغو تعهد انتخاب کنید ۳ نوع حکم برایتان نمایش داده خواهد شد: عدم توانایی انجام کار٫ برگه فوت متقاضی و کمیسیون پزشکی که متناسب با شرایط خود باید آن را انتخاب کنید و نسبت به بارگذاری هر از مدارک و اطلاعات خواسته شده اقدام فرمایید.

در صورتی که در دوره تحصیل پرداختی انجام داده اید گزینه بله را انتخاب کنید.

مشخصات پرداختی خود مثل شماره پرداخت٫ تاریخ٫ نام پرداخت کننده٫ نام بانک٫ مبلغ٫ نام شعبه را تکمیل و در آخر فیش واریزی را بارگذاری کنید.

در صورتی که پرداخت خود را چندین بار انجام داده اید با انتخاب گزینه «اضافه» پرداخت های دیگر خود را ثبت کنید.

در صورتی که می خواهید بخشی از تعهد خود را از طریق سابقه کار و بخشی دیگر را از خرید پرداخت مبلغ آزاد کنید در بخش لغو تعهد گزینه انجام کار را انتخاب و اقدام به تکمیل اطلاعاتی اعم از اشتغال به خدمت٫ نام سازمان٫ تاریخ شروع و ‍‍پایان کار٫ شماره بیمه٫ نحوه خدمت٫ نوع خدمت٫ سابقه و نوع تدریس فرمایید.

در صورتی که گزینه عدم کاریابی را در بخش لغو تعهد انتخاب می کنید باید در بخش نامه وزارت کار اطلاعات را تکمیل و مدارک را بارگزاری کنید.

و اگر از روش پرداخت مبلغ برای آزادسازی مدرک خود می خواهید استفاده کنید در بخش لغو تعهد گزینه پرداخت را انتخاب و ارسال نمایید.

در مرحله آخر به درگاه پرداخت متصل شده و مبلغ را پرداخت نمایید.

می توانید با مراجعه به بخش کارتابل از وضعیت درخواست خود مطلع شوید.