ثبت نام بیمه بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا

به اطلاع کلیه متقاضیان بیمه بیکاری که از تاریخ 1399/01/01 به علت شیوع ویروس کرونا از کار تعدیل گردیده اند می رساند ، که تاتاریخ 1399/01/30 فرصت دارند جهت بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری با در دست داشتن شماره بیمه – شماره کارگاه –  شناسنامه و کارت ملی به کاریابی مراجعه نمایند . برای[…]