صدور پروانه کار اتباع خارجی

 صدور / تمدید / تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی  توسط مرک مشاوره شغلی و کاریابی رادوین

بسیار خرسندیم که به اطلاع کلیه اتباع خارجی مقیم در کشور برسانیم با توجه به اعطای مجوز رسمی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ذین پس ؛ صدور / تمدید / تجدید . ابطال کارت و پروانه کار اتباع خارجی در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین در کوتاهترین زمان صورت می پذیرد

کار فرمایانی که تمایل به استفاده از خدمات نیروی کار خارجی دارند می بایست با مراجعه به کاریابی رادوین  درخواست صدور / تمدید / تجدید . ابطال کارت و پروانه کار برای اینگونه افراد صادر نمایند .

همچنین اتباع محترم خارجی جهت  صدور / تمدید و تجدید و یا ابطال پروانه کار خود می توانند به کاریابی رادوین  مراجعه نمایند .

برای هماهنگی و دریافت زمان انجام کار با شماره های 4428147-44281458 تماس حاصل نمایید .