استخدام در شرکت تجهیزات طبی

تاریخ آگهی پنجشنبه 25 شهریور ماه 1401 🌷🇮🇷 وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛ مشاوره شغلی و کاریابی رادوین 🇮🇷🔸 کد فرصت شغل: 1401062503توضیحات شغلی 🔻🔻🔹 زمینه فعالیت محل کار : شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی🔹 عنوان شغلی :1- مهندس صنایع با پنج سال سابقه کاری مسبط به آنالیز فروش2- مسئول دفتر مدیر[…]