قابل توجه متقاضیان بیمه بیکاری که در اسفند ماه 1398 بیکار شده اند و از طریق سامانه به آنها کد رهگیری داده شده است .

قابل توجه متقاضیان بیمه بیکاری که در اسفند ماه 1398 بیکار شده اند و از طریق سامانه به آنها کد رهگیری داده شده است . برای اینگونه افراد پیامکی مبنی بر ثبت شماره حساب در سامانه اداره کار ارسال گردیده است . لذا باید حداکثر ظرف 12 ساعت آینده نسبت به ثبت شماره حساب یکی[…]