استخدام کارشناس تحقیق و توسعه

🌹🌺آگهی های استخدام شنبه 7 اردیبهشت ماه 🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98020706 تاریخ درج : 98/02/07 1-سمت شغلی: استخدام کارشناس تحقیق و توسعه 2- شرکت /موسسه : هولدینگ شرکت بزرگ بازرگانی 3- جنسیت : خانم / آقا 4- مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس 5- رشته[…]

استخدام انبار دار آقا

🌹🌺آگهی های استخدام شنبه 7 اردیبهشت ماه 🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98020710 تاریخ درج : 98/02/07 1-سمت شغلی: استخدام انبار دار آقا 2- شرکت /موسسه : هولدینگ شرکت بزرگ بازرگانی 3- جنسیت : آقا 4- مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم 5- رشته تحصیلی : همه[…]

کارگر انبار

🌹🌺🌻🌺آگهی های استخدام شنبه 7 فروردین ماه 🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98020711 تاریخ درج : 98/02/07 1-سمت شغلی: ز 2- شرکت: شرکت معتبر 3- جنسیت: آقا 4- مدرک تحصیلی: سواد خواندن و نوشتن داشته باشند 5- رشته تحصیلی: محدودیت ندارد 6- وضعیت تاهل :[…]

مربی زبان انگلیسی

🌹🌺آگهی های استخدام دو شنبه 3 اردیبهشت ماه 🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98020715 تاریخ درج : 98/02/07 1-سمت شغلی: مربی زبان انگلیسی 2- شرکت /موسسه : مهد کودک 3- جنسیت : خانم 4- مدرک تحصیلی: کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی : محدودیت ندارد[…]

مربی زبان فارسی

🌹🌺آگهی های استخدام دو شنبه 3 اردیبهشت ماه 🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98020716 تاریخ درج : 98/02/07 1-سمت شغلی: مربی زبان فارسی 2- شرکت /موسسه : مهد کودک 3- جنسیت : خانم 4- مدرک تحصیلی: کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی : محدودیت ندارد[…]

کارمند امور دفتری

🌹🌺آگهی های استخدام دو شنبه 3 اردیبهشت ماه 🌺🌹 🇮🇷وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛مشاوره شغلی و کاریابی رادوین🇮🇷 کد فرصت شغل: 98020717 تاریخ درج : 98/02/07 1-سمت شغلی: کارمند امور دفتری 2- شرکت /موسسه : مهد کودک 3- جنسیت : خانم 4- مدرک تحصیلی: کاردانی به بالا 5- رشته تحصیلی : محدودیت ندارد[…]