تلفن: 44281457-44281458-44374091

مدت پرداخت و جدول بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمهبیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی داردو در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگانمتاهل و متکفل بیشتر نیست. حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای هر بیمهشده در طول دوران کاری وی بشرح جدول زیر است: 
برای متأهلین یا متکفلین برای مجردین
(12) ماه (6) ماه از (6) ماه لغایت (24) ماه
(18) ماه (12) ماه از (25) ماه لغایت (120) ماه
(26)ماه (18) ماه از (121) ماه لغایت (180) ماه
(36) ماه (26) ماه از (181) ماه لغایت (240) ماه
(50) ماه (36)ماه از (241) ماه به بالا

تنها استثناء در مورد سقف مدت زمان پرداخت مقرری بیمهبیکاری، مربوط به افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری است که در زمان وقوع بیکاری۵۵ سال سن و بیشتر و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. این افراد در صورتعدم اشتغال، می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری استفادهکنند

مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین ، بزرگترین مرکز تخصصی اشتغال و کار آفرینی در تهران می باشد . کارفرمایان و کارجویان عزیز برای مشاوره رایگان اشتغال و استفاده از مشوق های کارفرمایی با متخصصین ما تماس بگیرید

مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده بیمه بیکاری

  • مراجعه به کاریابی و ثبت نام و دریافت پیامک تایید ثبت نام توسط متقاضی
  • پس از دریافت پیامک تایید درخواست توسط  تامین اجتماعی متقاضی باید به  کاریابی مراجعه و مدارک خود را دریافت و به واحد فنی شعبه تامین اجتماعی خود جهت ثبت شماره حساب و سایر امور اداری مراجعه نماید .
  • پس از دریافت پیامک تایید مدارک و ارائه مستندات و شماره حساب به تامین اجتماعی

مراجعه به کاریابی جهت ثبت اثر انگشت و حضور و غیاب

مشوقهای کارفرمایان

در اجرای طرح مشوق‌های کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ازاء بکارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی، کارفرمایان بنگاه‌های فعال اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی در صورت جذب و بکارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از بین گروه هدف این طرح برای مدت یکسال از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما معاف می‌شوند و این سهم توسط دولت پرداخت می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید .

تماس با ما

شماره های تماس با کارشناسان مرکز :

44281457-44281458 ( 021)

داخلی ها

1- شرکت عرش

2- کارشناسان اشتغال

3-پیگیری امور اشتغال

4- مدیر مجموعه

106- مدیر بیمه بیکاری

6- فکس

تلفن مستقیم ریاست

44374091(021)